dilluns, 25 de setembre del 2017

ASSEMBLEA GENERAL

Associació de Pares i Mares d'Alumnes
                           
Per ordre de la Presidència es convoca la reunió d'Assemblea General de Pares i Mares d'Alumnes que tindrà lloc el proper dia 9 d’octubre de 2017 a les 19:30h. en primera convocatòria, i a les 20:00h. en segona. Es durà a terme al saló d'actes del centre (entrada pel carrer Príncep) amb el següent 


ORDRE DEL DIA
  1. Salutació de la Presidència
  2. Lectura i aprovació, si cal, de l'Acta de la reunió anterior
  3. Exposició de la Memòria de les activitats del curs 2016-2017 i informe econòmic. (Es farà una exposició resumida, la Memòria i l’Informe econòmic complets estaran a disposició dels assistents)
  4. Resum d’activitats del curs anterior.
  5. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
  6. Propostes de noves activitats.
  7. Precs i preguntes

 Manacor, a 25 de setembre de 2017.

IMPORTANT!

Esperem que de l'Assemblea surti una NOVA DIRECTIVA que amb il·lusions i idees renovades que vulgui continuar la tasca.
De no ser així es suspendran les activitats de l'APIMA ja que l'actual directiva per falta de temps, il·lusió i suport no està disposada a seguir.