dilluns, 7 de maig del 2012

Retallades a l'àmbit educatiu. Comunicat de premsa de la COAPA

Comunicat de Premsa de la COAPA, detallant algunes de les retallades, podeu veure totes les noticies i actuacions de la FAPA a http://www.fapamallorca.org/index.php?lang=C&cod=445
----------------
COMUNICAT DE PREMSA
Des de la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de les Illes Balears (COAPA BALEARS) i les Federacions Associades que agrupen a mes de 250 Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de les Illes Balears, volem expressar la nostra indignació per les noves retallades que ha presentat el President Bauzá avui matí en la inversió en Educació a les nostres Illes. Mesures que abocaran al Sistema Educatiu de les Illes Balears a incrementar les seves taxes de fracàs escolar i deixen malmenades les expectatives de futur d'una formació i educació adequada dels nostres fills i filles.

Més enllà del que puguin afectar les retallades econòmiques, de condicions laborals, d'horari de treball i de reducció de personal docent als centres educatius, les mesures més preocupants des del punt de vista de les famílies són les següents:

- “Augment de ràtios alumnes/professor fins al límit legal. Els màxims permesos (25 a primària i 30 a secundària) es podran augmentar fins a un màxim d’un 20%”. Més enllà de la confusió entre ràtios d'alumnes/professor i ràtios d'alumnes/aula, habitual en àmbits externs a l'educatiu però preocupant si la confusió prové del Govern i la Conselleria d'Educació, és inacceptable aquest increment de ràtios que ens pot dur a tenir 30 alumnes per aula a primària i 36 a secundària. Aquestes ràtios dificulten l'atenció individualitzada que la gran diversitat present a les aules requereix i posarà en perill l'èxit dels alumnes que necessiten de més atenció.

- “Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies. Quan la previsió de baixa sigui inferior a 30 dies, es farà càrrec el departament del qual depengui el docent que agafi la baixa.” Com es produirà aquesta cobertura si s'eliminen els mestres de suport i s'incrementa d'horari lectiu? A la pràctica, aquesta mesura suposarà que els alumnes dels docents de baixa perdin les classes corresponents amb el que suposa de retard, i fins i tot la pèrdua total, en el currículum, que han de donar al llarg del curs.

La “Suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i associacions. Es cancel·len totes les ajudes i subvencions per a l’execució de programes com el PISE (Prevenció i Intervenció Socioescolar) i CAPI (Curs d’Aprenentatge Professional Inicial)” perjudica als alumnes que necessiten d'atenció especial donada la seva situació personal i que, a través d'aquests programes, tenien una sortida a la seva situació escolar. El cost social, i de les actuacions posteriors necessàries, de aquestes mesures no pareix que tengui cap importància pel nostre Govern.

La “suspensió de subvencions a les vacances escolars i d’ajudes econòmiques individuals” afectarà a totes les famílies que necessiten d'ajudes per conciliació de vida familiar, menjadors escolars, transport escolar, etc... Són ajudes molt necessàries en aquests moments de crisi en que moltes famílies en dificultats econòmiques molt greus necessiten que l'Administració doni solucions en lloc de crear més problemes.

Per acabar, baix l'eufemisme de “Reordenació dels Centres de Formació del Professorat. CEPs (Centres d’Ensenyament del Professorat), EOEP (Equips d’Orientació Educativa i psicopedagògica), EAP (Equips d’Atenció psicopedagògica i Camps d’Aprenentatge” s'hi amaga l'eliminació de cursos de formació del professorat i de personal d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i d'especial suport educatiu.

Totes aquestes mesures afectaran inevitablement a la qualitat i l'equitat de l'Educació que reben els alumnes de les Illes Balears i ens aboquen a un increment immediat de les taxes de fracàs escolar i d'abandonament escolar que duran a la nostra societat al fracàs econòmic i social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada