dimarts, 20 de juliol del 2010

Comunicat premsa FAPA i COAPA

Tenim el plaer d’adjuntar-vos el comunicat de premsa enviat als mitjans de comunicació, després d’haver convocat una roda de premsa. A la seu de FAPA i COAPA
COAPA I LES FEDERACIONS DE PARES ESTAN MOLT PREOCUPADES PER LA SITUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS I LES RETALLADES QUE PUGUI SOFRIR PER LA CRISI

Des de la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de les Illes Balears, COAPA, i les Federacions associades volem expressar la nostra més profunda preocupació per la situació del sistema educatiu de les Illes Balears i de les retallades anunciades que afectaran a la qualitat de l'Educació que reben els nostres fills, ja deficitària en aquests moments.

Segons els resultats de l'Avaluació General de Diagnòstic del 2009 del quart curs d'Educació Primària presentada pel Ministeri d'Educació la setmana passada, els resultats dels alumnes de les Illes Balears es troben a la cua de totes les Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol. Desgraciadament, aquests resultats no ens han sorprès donat que les Illes Balears es troben a la cua de l'inversió en Educació de totes les CCAA amb un 3% del PIB quan la mitjana espanyola és del 4,6% i molt lluny del 6% que recomana l'Unió Europea; amb les ràtios per aula més elevades; un dels majors índex d'alumnes amb necessitat d'especial suport educatiu i la pitjor distribució d'aquests alumnes entre centres educatius; amb el nivell més baix de població amb estudis superiors; una jornada escolar que no compensa les desigualtats socioeconòmiques que provoca, etc...
Per això, estam molt preocupats per les informacions que ens arriben de retallades pressupostàries a un sector tan important per el bon desenvolupament de la nostra societat i per les expectatives de sortir de la crisi actual com és l'EDUCACIÓ. Ens preocupa que es puguin produir retallades en la millora i ampliació de les INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES. Per les retallades de PERSONAL DOCENT que ja s'han anunciat a molts de centres educatius, sobre tot en personal de suport i atenció a la diversitat. Per l'eliminació de PROGRAMES EDUCATIUS, com els de reforç educatiu (PRA), i d'activitats didàctiques i culturals (Viu la Cultura). També les possibles retallades als SERVEIS COMPLEMENTARIS dels centres, algunes d'elles organitzades i gestionades per les Associacions de Mares i Pares. La retallada o desaparició de les AJUDES i SUBVENCIONS a les AMIPAS i Federacions posen en perill el desenvolupament de la formació de mares i pares, tant en el caire educatiu com participatiu.

L'oferta de places escolars de nova creació d'aquest curs, no ha estat suficient per compensar i revertir la tendència dels darrers anys d'increment de les ràtios d'alumnes per aula que es situen al voltant de 23 alumnes per aula quan la mitjana espanyola no supera els 21 alumnes per aula, això afecta a l'atenció individualitzada que han de rebre els alumnes. Hi ha pendent encara la publicació del Mapa Escolar en que es va comprometre el President Antich el mes de febrer de 2008 quan va presentar el Pla d'Infraestructures de 2008-09, del que encara resten infraestructures pendents de licitar. Tampoc s'ha presentat el Pla de 2010-11. També hi ha hagut  deficiències a les obres dels darrers anys. Per posar dos exemples, les inundacions i goteres del nou CEIP d'Inca o el de Puigpunyent. Es fa necessari un major control per part de la Conselleria de les obres que es realitzen i dels costs d'aquestes obres.

Tots els estudis sobre Educació, també al darrer publicat d'avaluació General de Diagnòstic, indiquen l'importància de la formació i participació de les famílies en els resultats dels alumnes com un dels factors més determinants. Per aquest motiu, des dels moviments de mares i pares hem reiterat la petició de destinar més recursos a fomentar la participació de les famílies en la vida escolar dels seus fills i la seva formació per afrontar els reptes que se'ns presenten com a pares a les diferents etapes maduratives dels nostres fills i filles. La realitat és, però, que els recursos que l'Administració dedica a aquesta tasca són molt baixos, i en aquests moments de crisi, hi ha perill que desapareixin les ajudes i subvencions que rebem per desenvolupar aquesta tasca.

A més, des de les Associacions de Mares i Pares estam desenvolupant una tasca important suplint carències del sistema educatiu provocades per la manca de recursos i interès de les Administracions Educatives. Un exemple és la compensació dels problemes que genera a moltes famílies la generalització de la jornada continua a la majoria d'escoles públiques. Això ha provocat una important desatenció d'alumnes, sobre tot de famílies en situació socioeconòmica més desafavorida que les AMIPAs intentam suplir amb activitats extraescolars, suport a les activitats complementàries dels centres, etc.. Les retallades pressupostàries posen en perill el desenvolupament d'aquestes activitats el proper curs (activitats extraescolars, escoles matineres, monitors de suport, i fins i tot, en alguns casos, els menjadors escolars). Per no parlar de les activitats de formació de pares com escoles de pares, assessorament, suport econòmic, etc...

És ja una reivindicació històrica del moviment de mares i pares que es faciliti i es fomenti la participació de les famílies, tant des del punt de vista organitzatiu dels centres com de participació en els òrgans de govern dels centres. Per això, seguirem reclamant la paritat als Consells Escolars dels Centres donat que en aquests moments, s'estan aprovant algunes iniciatives als Consells Escolars que van en contra de les necessitats dels alumnes i les seves famílies.

Aquest curs també s'ha parlat del Pacte per l'Educació que va proposar el ministre. Lamentablement, per interessos polítics i partidistes el Pacte no ha arribat a bon port. Des de COAPA reclamam al Conseller d'Educació que treballi per assolir un pacte a la nostra comunitat que ens permeti millorar el nostre sistema educatiu i la qualitat de l'educació dels nostres fills i filles. En el seu moment, presentarem a la Conselleria les Bases que COAPA considera imprescindible per assolir un Pacte per l'Educació a les Illes Balears.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada